Lyssna på Helena Rivière om det orimliga värnandet om asylrätten.

Politikerna döljer sig bakom den behagliga godhetskulissen, men avslöjar bara sin oförmåga att förstå världen och politiken.


Utdrag ur ledaren i SvD:-“Asylrätten handlade från början om flyktingsituationen i Europa efter andra världskriget och sträcktes ut till att gälla hela världen 25 år senare. Som alla nu kan se är den förbisprungen av globaliseringen. Den är helt orealistisk. Idealitet i all ära men vad är det för högmod, för övermod, bakom det tanklösa värnandet av asylrätten?

Flyktingströmmarna i världens oroshärdar tas huvudsakligen om hand av grannländer som inte har skrivit på några rättighetskonventioner över huvud taget, de tar emot de flyende ändå för att de måste ta emot dem av humanitära skäl. Då ska man veta att de som flyr över gränsen, hals över huvud, undan urskillningslöst våld i de väpnade konflikter som pågår definieras inte i asylrätten som flyktingar. De flyr, men enligt asylrätten är de inte flyktingar. 

De enskilda individer som går under definitionen flyktingar däremot planerar sin flykt. De bestämmer sig för att ta asylrätten i bruk. Kunskapen om flyktingdefinitionen når vida omkring och gör nog mer skada än nytta genom att ställa ut rättigheter som fångas upp på internet i varje hörn av världen och ger människor intryck av ett garanterat löfte om ett bättre liv i Europa.

Asylrätten ger till exempel rätt till skydd av religiösa skäl. Ingenting är så brännbart som religion. Muslimerna är många. Det är en egendomlig tanke att vi i Europa skulle ha ett ansvar för varje hotad muslim i Mellanöstern där fanatiker godtyckligt tar livet av vemhelst de tycker förbryter sig mot den falang av religionen som är deras. Det är ett omöjligt åtagande. Men rätten att få asyl som flykting av religiösa skäl finns och den utnyttjas.”

Den här bloggen är hämtad

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*